Granty

Řešené granty:

France Mobility MŠMT-Francie (mezinárodní grant) – Inženýři a manažeři v Evropě v (pře)stavbě od 19. do 21. století. Technici, organizátoři a manažeři v českých zemích/Československu a ve Francii (2023-2024)

SVK ČVUT v Praze – Intermintentní soběstačnost v historických perspektivách – pravidelná konference k Historii věd techniky na FEL ČVUT v Praze (2023)

SGS ČVUT v Praze – Sociální aspekty elektrifikace Slovenska po roce 1945 – archivní výzkum (2023)

SGS ČVUT v Praze – Hodinářský průmysl ve vybraných zemích RVHP – komparace – Mgr. David Hamr (2021-2022)

NAKI II. – Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás (2018-2021)
Metodika ke stažení zde: Certifikovaná metodika

France Mobility MŠMT-Francie – Mezi technokracií a elitami. Vzrůst ekonomicko-sociální prestiže technické inteligence ve francouzské a české společnosti od 60. let 19. století do roku 1938 (2017-2018)

SGS ČVUT v Praze – Technické profese: inženýři a česká společnost (mezi vědeckým prostředím, národní prestiží a podnikatelskými aktivitami) v letech 1881-1945 (2017-2018)

France Mobility MŠMT-Francie – Aristokratická elita a její podpora průmyslu ve Francii a v českých zemích v 19. století (2014-2015)