Členství ve společnostech

Členky a členové HLE především spolupracují s následujícími českými vědeckými společnostmi:

1. Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR (SHSD ČR)
2. Českým národním komitétem pro vědu v rámci Společnosti pro dějiny věd a techniky
3. Sdružením historiků – Historickým klubem 1872 (SH ČR)
4. Radou vědeckých společností prostřednictvím SHSD ČR