Knihovna

K dispozici je knihovna pracovníků HLE, knihovna Katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd na FEL ČVUT v Praze – výpůjčky možno konsultovat s panem Bc. Alešem Holcem (holecal1@fel.cvut.cz) a Ústřední knihovna ČVUT v Praze (http://knihovna.cvut.cz/).