Spolupráce na publikaci

Historická laboratoř (elektro)techniky (HLE) FEL ČVUT v Praze úzce spolupracovala s Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) Frankfurt a/M. na vydání publikace Dittmann, Frank, Luxbacher, Günther (Hrsg.). Geschichte der elektrischen Beleuchtung. Geschichte der Elektrotechnik. Band 26, 2017, 351 Seiten, ISBN 978-3-8007-4355-1,…
Číst více