Doktorandi

Doktorandi:

Mgr. Tomáš Konečný – doktorand FF UK
Mgr. Michael Dudzik – doktorand FF UK
Mgr. David Hamr – doktorand DSP HVT
Mgr. Martin Dominik Hrtus – doktorand DSP HVT
Ing. Jiří Sedláček – doktorand DSP HVT
MSc. Amani Mansouri – doktorandka DSP HST
MSc. Jorge Rodriguez Ortiz – doktorand DSP HST
Ing. David Knespl – doktorand DSP HST
Mgr. Daniel Kyselka – doktorand DSP HST
Ing. et Mgr. Vít Holeček, Ph.D. – pracovník SVTI FEL a spolupracovník HLE

Oborová rada celoškolského doktorského studijního oboru Historie techniky

 

Funkční období

září 2020 – prosinec 2030

Předsedkyně

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Historická laboratoř (elektro)techniky

Členové

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze
Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., Historická laboratoř (elektro)techniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze (garantka DSP HVT/HST),
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Historický ústav AV ČR a Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. multipl., Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, České vysoké učení technické v Praze, laureát národní ceny Česká hlava 2021
doc. Ing. Dr. Martin Pospíšil, Ph.D., Ústav nosných konstrukcí, Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze
doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D., Katedra politologie – Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Historický ústav AV ČR
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Katedra architektury, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

 

Webová stránka doktorského programu
https://histech.fel.cvut.cz