Doktorandi

Doktorandi:

Mgr. Tomáš Konečný – doktorand FF UK
Mgr. et Ing. Vít Holeček – doktorand CDSP HT (projekt NAKI II.)
Ing. et Mgr. Zbyněk Nikel – doktorand CDSP HT (projekt NAKI II.)
Mgr. Pavel Borkovec – doktorand CDSP HT (projekt France mobility)

Oborová rada celoškolského doktorského studijního oboru Historie techniky

 

Funkční období

17. 7. 2015 do 1. 11. 2023

Předsedkyně

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Historická laboratoř (elektro)techniky

Členové

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Ústav českých dějin, Univerzita Karlova v Praze
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze
Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., Historická laboratoř (elektro)techniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze (garantka CDSP HT),
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Historický ústav AV ČR a Ústav českých dějin, Univerzita Karlova v Praze
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c., Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, České vysoké učení technické v Praze
doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D., Katedra politologie – Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Historický ústav AV ČR
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Katedra architektury, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

 

 

Zápisy z jednání Oborové rady CDSP Historie techniky a výroční zprávy

Zpráva o kontrole a hodnocení studia CDSP HT 2015-2016

Zpráva o kontrole a hodnocení studia CDSP HT 2015-2016 – potvrzení

Zápis z přijímacích pohovorů CDSP HT 2016

 

3. pracovní zasedání OR CDSP HT

4. pracovní zasedání OR CDSP HT

 

Zápis z 09. jednání OR CDSP HT

Zápis z 10. jednání OR CDSP HT

Zápis z 11. jednání OR CDSP HT

Zápis z 12. jednání OR CDSP HT