Doktorandi

Oborová rada celoškolského doktorského studijního oboru Historie techniky

 

Funkční období

17. 7. 2015 do 1. 11. 2023

Předsedkyně

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Historická laboratoř (elektro)techniky

Členové

Prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Ústav českých dějin, FF UK Praha
Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c., Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze
Doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D., Katedra politologie – Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK Praha

Zápisy z jednání Oborové rady CDSP Historie techniky a výroční zprávy

Zpráva o kontrole a hodnocení studia CDSP HT 2015-2016

Zpráva o kontrole a hodnocení studia CDSP HT 2015-2016 – potvrzení

Zápis z přijímacích pohovorů CDSP HT 2016

 

3. pracovní zasedání OR CDSP HT

4. pracovní zasedání OR CDSP HT

 

Zápis z 09. jednání OR CDSP HT

Zápis z 10. jednání OR CDSP HT

Zápis z 11. jednání OR CDSP HT

Zápis z 12. jednání OR CDSP HT