Členové HLE

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. – vedoucí HLE, (K 13116 FEL ČVUT v Praze)
Prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. – vedoucí Katedry ekonomiky manažerství a humanitních věd (K 13116 FEL ČVUT v Praze), člen HLE
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. – FF  UK, člen HLE
Doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. – FA ČVUT v Praze, člen HLE
Ing. Jan Mikeš, Ph.D. – Katedra ekonomiky manažerství a humanitních věd (K 13116 FEL ČVUT v Praze), člen HLE
Dr. Sophie Eberhardt – FA ČVUT v Praze, Université de Strasbourg, členka HLE
Prof. Yamina Bettahar – Université de Lorraine, Nancy, spolupracovnice HLE
Emer. Prof. Anne-Françoise Garçon – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, spolupracovnice HLE