Spolupráce na publikaci

Historická laboratoř (elektro)techniky (HLE) FEL ČVUT v Praze úzce spolupracovala s Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) Frankfurt a/M. na vydání publikace Dittmann, Frank, Luxbacher, Günther (Hrsg.). Geschichte der elektrischen Beleuchtung. Geschichte der Elektrotechnik. Band 26, 2017, 351 Seiten, ISBN 978-3-8007-4355-1, E-Book: ISBN 978-3-8007-4356-8. Publikace byla pokřtěna na speciálním zasedání laboratoře dne 10.5.2018 odpoledne při příležitosti 22. mezinárodní soutěže POSTER 2018 sekce History of Science, kde byl představen příspěvek této publikace z FEL – a to studie M. Efmertové a J. Mikeše Das Phänomen der öffentlichen Beleuchtung – Die Anfänge der elektrischen Beleuchtung in den böhmischen Ländern (s. 231-265). Publikace je doporučena pro všechny zájemce o historii osvětlování a jako odborná monografie pro typy předmětů Historie techniky na technických a dalších vysokých školách.