Publikace

HUBKA Jindřich, Historie automatizace

Nerecenzovaná publikace určená ke studijním účelům pro předměty BOB16HT1, BOB16HTE a BOB16HT2.